Як і коли використовувати Past
Perfect Continuous

Здається, людину, яка вивчила перфектні часи в англійській мові та всі conditionals, вже нічим не налякати. Аж тут звідкись береться Past Perfect Continuous. Ну що воно таке? В цій статті ми й з'ясуємо, щоб тобі було легше використовувати цей час у щоденній розмовній англійській.

Що таке Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous – це минулий тривало-доконаний час в англійській мові. Він вказує на дію, що тривала до іншої дії в минулому, яка настала пізніше. Тобто в нас є дві дії, але одна з них відбулась трохи раніше за іншу. 

Наведу приклад з життя: вчора я приїхала на роботу о 9 ранку, а моя пунктуальна і відповідальна колега прибула на пів години раніше та вже встигла закрити пару задач. Говорячи про це англійською, дію, яку виконувала моя колега (працювала вже 30 хвилин), я поставлю в Past Perfect Continuous, а частину про моє прибуття на роботу – в Past Simple. 

Але і це ще не все. Past Perfect Continuous потрібен для того, аби можна було акцентувати увагу на тривалості певної дії, що відбувалась до іншої дії в минулому. Зверни на це увагу та не плутай з іншими минулими часами.

Побудова речень у Past Perfect Continuous

Стверджувальна, негативна та питальна форми речень у Past Perfect Continuous будуються за такими формулами:

 ✓  Subject + had + been + Ving
 Х  Subject + had not (hadn’t) + been + Ving
 ?  Had + subject + been + Ving?

 

Як і коли використовувати Past Perfect Continuous

 

Отже, в цьому часі ми маємо аж три дієслова: допоміжні дієслова had та been, а також основне дієслово у формі герундія (-ing). Подивись на приклади стверджувальних речень.

 • We had been waiting for the doctor for 3 hours before he came after the surgery. – Ми чекали на лікаря близько 3 годин, поки він не прийшов після операції.

 • Serena had been calling you for 30 minutes till you opened the door. – Серена дзвонила тобі протягом 30 хвилин, поки ти не відчинив двері. 

 • My friend Lucas had been learning French before he decided to move to Germany. – Мій друг Лукас вчив французьку мову, доки не вирішив переїхати до Німеччини.

 • The bird had been singing all night long till I got up. – Пташка співала, поки я не прокинулась.

У заперечних реченнях додається частка not, порядок слів не змінюється: підмет, допоміжні дієслова плюс заперечна частка, основне дієслово у формі герундія.

 • They hadn’t been searching for this information before you told them to do this. – Вони не шукали цю інформацію, поки ти не сказав їм.

 • Her relatives hadn’t been preparing for the party before she asked them to help her. – Її родичі не готувалися до вечірки, поки вона їх не попросила допомогти.

 • I hadn’t been cooking dinner till he came home. – Я не готувала вечерю, поки він не прийшов додому.

 • Ann hadn’t been watching TV until her sister invited her to the living room. – Енн не дивилась телевізор, поки сестра не запросила її до вітальні. 

У питальній формі на перше місце виходить допоміжне слово had, далі йде підмет, і лише потім – друге допоміжне дієслово been та основне дієслово з закінченням -ing.

 • Had they been playing in the yard before the storm began? – Вони грали в саду до того, як почався шторм?

 • Had he been working here for 5 years before he was recommended to become a CEO? – Чи працював він тут протягом 5 років до того, як був рекомендований стати генеральним директором?

 • Had my aunt been sleeping for 17 hours till you called her? – Моя тітка спала протягом 17 годин, поки ти не подзвонив їй?

 • Had she been driving to her office all the morning? She was very tired. – Вона їхала до свого офісу цілий ранок? Вона була дуже втомлена. 

Подивимось також і на спеціальне питання (wh-question). На першому місці в реченні стоїть спеціальне питальне слово (who, when, where, how, why), а за ним іде основна структура звичайного запитального речення.

 • Where had they been living until they came to Kyiv? – Де вони жили, поки не приїхали до Києва?

 • Where exactly had your pets been sleeping before the rain began? – Де саме спали твої улюбленці, поки не почався дощ?

 • Who had been calling Mrs. Donavan before I asked Tom about her? – Хто дзвонив місіс Донаван, поки я не спитав Тома про неї? 

 • Why had your mother been shouting before I entered the dining room? – Чому твоя мама кричала до того, як я зайшов у їдальню?

Випадки використання Past Perfect Continuous

1. Тривала дія в минулому, що відбулася раніше за іншу

 • I had been washing the dishes before my boss called me do discuss our new project. – Я мив посуд перед тим, як мій бос подзвонив, аби обговорити наш новий проєкт. 

 • Sarah had been doing her homework before her sister came to check it. – Сара робила своє домашнє завдання, поки її сестра не прийшла його перевірити.

 • We had been playing Monopoly for an hour when our mum asked us to help her. – Ми грали в монополію протягом години, поки наша мама не попросила їй допомогти. 

У цих випадках люди чимось займалися, поки їх не відволікли від заняття іншою дією. Одна з дій сталася раніше, інша – пізніше. 

 

Як і коли використовувати Past Perfect Continuous - 2

 

2. Пояснення причини результату в минулому 

 • The snow was on the ground. It had been snowing all night. – На землі лежав сніг. Всю ніч сніжило.

 • Sasha had been sunbathing in the garden for 9 hours, that’s why she felt bad in the evening. – Саша засмагала протягом 9 годин в саду, тому вона погано почувалася ввечері.

 • My eyes were red because I had been writing an article for 5 hours before. – Мої очі були червоні, бо до цього я писав статтю протягом 5 годин. 

Past Perfect Continuous можна використати і для того, аби пояснити певний результат у минулому. Причина відбулася раніше за результат, звісно ж.

Покажчики часу для Past Perfect Continuous

Маркери часу можуть підказати нам, де саме варто використати Past Perfect Continuous. Зверни увагу, що ці покажчики можна зустріти і в інших часах. Потрібно орієнтуватися безпосередньо за сенсом речення.

 • For – протягом
 • Before – до того, як
 • Until/ till – поки; до того часу, як
 • Since – з того часу 
 • Never – ніколи
 • By the time – до того часу, як
 • All morning/ all night/ all evening/ all Monday – весь ранок/ всю ніч/ весь вечір/ весь понеділок
 • Because – тому що
 • Then – тоді

Це найбільш відомі маркери Past Perfect Continuous. Звісно, їх більше, а іноді ми можемо навіть не використовувати позначку часу в реченні. Головне – орієнтуватися на сенс та граматику. Наведу декілька речень для гарного запам’ятовування time markers.

 • She had been calling you all morning before she came to you at the office. – Вона телефонувала тобі цілий ранок, поки не приїхала до тебе в офіс.

 • The ground was wet because it had been raining all night. – Земля була мокра, бо цілу ніч дощило.

 • He had been painting these walls till you stopped him. – Він фарбував ці стіни, поки ти його не зупинив.

 • My parents had been dreaming about visiting NY until I invited them. – Мої батьки мріяли поїхати в Нью-Йорк, поки я їх не запросила. 

 • We had been planning this trip since the day we met each other. – Ми планували цю подорож з того дня, як ми зустріли один одного.

 • Jill had been watching this film all the night, that’s why her eyes were red. – Джил дивилася цей фільм всю ніч, тому її очі були червоні.

 • My children had been preparing for the IELTS test for a year before they passed it. – Мої діти готувалися до іспиту IELTS протягом року, поки вони його не склали. 

А тепер я гадаю, що в тебе не виникатиме проблем із застосуванням цього часу. Ми розібрали чи не всі аспекти використання Past Perfect Continuous. Сподіваюсь, він стане твоїм улюбленцем, адже він не такий і складний.