Особливості вживання
Present Continuous

Під час вивчення англійської теперішній тривалий час або Present Continuous нерідко плутають з Present Simple. І не просто так, бо в нашій рідній мові ми маємо просто один теперішній – і крапка. 

Мовознавці не впевнені щодо походження цього часу, проте деякі дослідники стверджують, що Present Continuous був запозичений з кельтських мов, якими колись послуговувалися жителі британських островів. І якщо ти думаєш, що це лише англійська така заплутана, оскільки має аж ’надцять часів, то помиляєшся. Багато європейських мов (іспанська, португальська, каталонська, італійська тощо) також мають тривалий аспект. 

У цій статті ми розглянемо основні випадки та найпоширеніші помилки у вживанні Present Continuous.

Утворення Present Continuous

I. Стверджувальне речення у Present Continuous має три варіації залежно від підмета.

 • I am watching a drama now. – Я дивлюся драму зараз.
 • She is watching a talk show now. – Вона зараз дивиться токшоу.
 • The children are watching cartoons now. – Діти дивляться мультики зараз.

У розмовній мові допоміжні дієслова з підметом, вираженим займенником, утворюють скорочені форми: I’m, you’re, we’re, they’re, he’s, she’s, it’s.
 

I

am 

Ving

you, we, they

are

he, she, it

is

 

II. Заперечна форма будується за таким же принципом, але з додаванням заперечної частки not. Заперечення також зазвичай має скорочення aren’t, isn’t, але для першої особи однини am не утворює скорочення з not.
 

I

am 

not

Ving

you, we, they

are

he, she, it

is

 

III. Для утворення питальної форми ми виносимо допоміжні дієслова на початок речення перед підметом. 

Якщо це загальне питання, то саме з допоміжного дієслова і буде починатися речення. Якщо ж це спеціальне питання (what, where, how, etc.), то саме питальне слово передує допоміжному am, are, is.

 • Are you working tomorrow? – Ти працюєш завтра? (загальне питання)
 • Why is she crying? – Чому вона плаче? (спеціальне питання)
 • Where are they going? – Куди вони йдуть? (спеціальне питання)
   

am 

I

Ving

are

you, we, they

is

he, she, it

 

Із Present Continuous часто вживаються слова-маркери, які допомагають легко впізнати цей час:

 • now – зараз
 • right now – прямо зараз
 • at the moment – у цей момент
 • today – сьогодні
 • these days – цими днями
 • this week – цього тижня
 • nowadays – на сьогодні

 

Особливості вживання Present Continuous

 

Вивчення Present Continuous на різних рівнях

І. Рівень А1

Знайомство з Present Continuous починається на рівні Beginner або Elementary. На цьому етапі вивчення мови розглядається найголовніша функція цього часу: опис дії, що відбувається у момент мовлення, тобто зараз. Наприклад:

 • Look! It’s raining outside. – Глянь! Надворі йде дощ.
 • I’m driving right now. – Я зараз за кермом.
 • They are watching news. – Вони зараз дивляться новини.
 • They are texting. – Вони зараз переписуються.
 • Listen! She is playing the cello. – Послухай! Вона грає на віолончелі.

ІІ. Рівень А2

На наступному рівні – Pre-Intermediate – зазвичай розглядається ще декілька випадків вживання цього часу.

1. Використання Present Continuous для опису дії, що має тимчасовий характер

 • This week I’m working in the office. – Цього тижня я працюю в офісі.
 • We’re living in the hotel not far away from the city centre. – Ми живемо у готелі недалеко від центру міста.
 • We’re working on our new marketing strategy this month. – У цьому місяці ми працюємо над новою маркетинговою стратегією.

2. Для опису картин або фотографій

 • In the foreground of the picture you can see a group of people. They are sitting at the table. One man is giving a speech. – На передньому плані картини ви бачите групу людей. Вони сидять за столом. Один чоловік виголошує промову. 

3. Вживання Present Continuous для опису запланованих майбутніх справ

Зазвичай у цьому значенні ми використовуємо обмежену кількість дієслів, як от «бачитися», «зустрічатися», «прибувати», «відвідувати». Наприклад: 

 • She’s going to the theatre tomorrow. – Завтра вона йде до театру.
 • We’re meeting our key client on Friday afternoon. – Ми зустрічаємося з нашим ключовим клієнтом у п'ятницю після обіду.
 • What are you doing tonight? – Що ти робиш сьогодні ввечері?

Зверни увагу, що в українській мові ми також використовуємо теперішній час у значенні майбутньої події. Звичайно, можна сказати: «Що ти будеш робити сьогодні ввечері?», – але в розмовній мові частіше можна почути все ж таки: «Що ти робиш сьогодні ввечері?».

ІІІ. Рівень B1

На рівні Intermediate до всіх вище перелічених випадків ми ще додаємо опис змін, що відбуваються у суспільстві, або трендів.

 • These days most people are using email instead of writing letters. – Сьогодні більшість людей використовують електронну пошту замість написання звичайних листів.
 • More and more people are eating out nowadays. – Все більше і більше людей їдять не вдома. 
 • Prices are growing up today. – Ціни зараз зростають.
 • The climate is getting warmer. – Клімат стає теплішим.
 • Young people are leaving their country in search of a better future abroad. – Молоді люди залишають свою країну в пошуках кращого майбутнього за кордоном.

ІV. Рівні B2, С1

На рівнях Upper-Intermediate і Advanced студенти використовують Present Continuous у складнопідрядних умовних реченнях, а також знайомляться ще з одним новим випадком його вживання: це роздратування та звички. У таких випадках із Present Continuous поряд стоять слова always чи constantly, які ти знаєш як маркери Present Simple. Але це точно не помилка авторів підручників.

 • He’s always laughing. – Він завжди сміється. (Це його звичка)
 • My brother is constantly taking my laptop. – Мій брат постійно бере мій ноутбук. (Мене це дратує, мені це не подобається)
 • People are always leaving empty shopping baskets outside of the supermarket. – Люди завжди залишають пусті кошики для покупок за межами супермаркету. (Мені це не подобається)

 

Особливості вживання Present Continuous - 2

 

Особливості Present Continuous

І. Non-action verbs

Напевно, ти знаєш про групу дієслів в англійській мові, які називаються state, stative, non-action verbs або non-progressive verbs – тобто дієслова, що описують стан. Наприклад, agree, appear, belong, know, like, love, possess, prefer, own, remember, understand, want. Ці слова також мають свою умовну класифікацію, як то дієслова, які описують почуття, сприйняття, розумові діяльність тощо.

Ці слова не використовуються в Present Continuous і, забігаючи наперед, додам, що вони взагалі не використовуються в будь-якому іншому часі з тривалим аспектом (Past Continuous, Future Continuous). Для них ми беремо Present Simple.

 • Now I understand. – Зараз я розумію.
 • I can see him now. – Я бачу його зараз.
 • I can hear you well. – Я чую тебе добре.

ІІ. Action чи non-action

Як завжди, є одне вагоме АЛЕ, яке стосується і Present Continuous. Деякі дієслова в англійській мові можуть бути і action, і non-action залежно від контексту. 
 

Non-action verbs

Action verbs

I see (=understand) what you mean

Я розумію, що ти маєш на увазі

I’m seeing a friend in the evening

Я зустрічаюся з другом сьогодні ввечері

I have (=possess) two pets: a cat and a parrot

У мене два домашніх улюбленця: кіт та папуга

I’m having breakfast right now, I am having a coffee and a sandwich

Я снідаю зараз, я п'ю каву з канапкою

I think (=it’s my opinion) you've made a big mistake

Я думаю, ти зробив велику помилку

I am thinking about going to Spain

Я думаю про переїзд до Іспанії

He weighs (=his weight is) 89 kg

Він важить 89 кг

He is weighing my apples

Він зважує мої яблука

 

З наведених вище прикладів бачимо, що якщо дієслова see, have, think, weigh вживаються як non-action, то вони не можуть використовуватися у Present Continuous.

ІІІ. Дієслово to be в Present Continuous

Дієслово «бути» в англійській мові має особливий статус. Жевріє питання: воно може використовуватися в теперішньому тривалому часі чи це дієслово відноситься до групи non-action verbs? Тобто чи буде різниця між «I’m angry» і «I’m being angry»?

В американській англійській мові можна часто почути саме «I’m being angry». Це речення буде набагато емоційніше передавати відтінок ситуації – «я страшенно злюсь».

Також am/ is/ are being + adjective може вживатися в значенні «поводитися». Наприклад:

 • She’s being weird. – Вона дивно поводиться.
 • You’re being rude. – Ти поводишся грубо.
 • They’re being nice to me. – Вони добрі до мене.

Типові запитання від студентів про Present Continuous

 1. Чи обов'язково вживати допоміжне дієслово?

Вживання допоміжних дієслів обов'язкове. Проте в розмовній мові вони не наголошені та скорочуються, тому інколи їх важко почути і тобі може здатися, що носії не використовують am, is, are. 

 1. Чи зрозуміють мене нейтів спікери, якщо я буду вживати Present Simple замість Present Continuous? 

Швидше за все, так. Але вмикай увагу, коли тобі ставлять запитання. Наприклад, запитання «What do you do?» та «What are you doing?» передбачають різні відповіді. 

 • What do you do? – Чим ти займаєшся? (Ким працюєш? Чи навчаєшся?)
 • What are you doing? – Що ти зараз робиш?
 1. Чому в слогані Макдональдсу «I’m loving it!» вживається Present Continuous? Чому не «I love it», адже дієслово love – це non-action?

Рекламні слогани, пісні, заголовки газет – не найкращий контекст для вивчення граматики, оскільки там часто є гра слів і навмисне порушення граматичних правил, щоб привернути більше уваги. Саме це ми спостерігаємо у слогані відомого фастфуду. Маркетологи, напевно, хотіли підкреслити, що людина отримує насолоду, куштуючи їжу з Макдональдсу.