Past Simple: все, що треба знати про минулий час в
англійській мові

Багато тих, хто хочуть швидких результатів у вивченні англійської мови, воліють обійти граматику й одразу почати говорити, маючи мінімальний словниковий запас та граматичний асортимент. Студенти аргументують це тим, що багато мігрантів саме так і вивчили англійську, не відвідавши жодної школи. Звичайно ж, для виживання в новій країні тобі не потрібно знати абсолютно все з підручника Murphy «English Grammar in Use», але без знань елементарної граматики і основних правил побудови речень ніяк не обійтись. Наприклад, без розуміння основних часів.

Коли вживати Past Simple?

Одна з головних тем англійської граматики, яку починають вивчати на рівні Beginner, – це минулий неозначений час. Якщо зі словом «минулий» труднощів немає, то що таке «неозначений»? В англійській мові існує декілька форм і теперішнього, і минулого, і майбутнього часів: простий, тривалий чи завершений. Past Simple – це простий або неозначений час (Simple або Indefinite), який вживається для опису дії, що відбулася в минулому. Також ми використовуємо цей час, коли перелічуємо декілька події, що відбулися в хронологічній послідовності, тобто одна за одною.

З простим минулим часом, як правило, вживаються такі слова та фрази: yesterday, ago, last year, last month, last week, in my childhood, when I was a student. Вони чітко вказують період або час, коли відбулася подія:

 • In my childhood I spent a lot of time playing outdoors. – У дитинстві я проводив багато часу, граючись на свіжому повітрі.
 • When I was younger I exercised every day. – Коли я був молодшим, я займався щодня.
 • Last year we opened a new office in Vienna, launched several new projects and took over several startups. – Минулого року ми відкрили новий офіс у Відні, запустили кілька нових проєктів і придбали кілька стартапів.
 • The company expanded its business overseas in 2010. – Компанія розширила свій бізнес за кордоном у 2010.

Як утворюється Past Simple? 

Минулий неозначений час утворюється за такою формулою:
 

Стверджувальна форма

Subject + V2

She studied abroad

Вона вчилася за кордоном

Заперечна форма

Subject + didn’t V

She didn’t study abroad

Вона не вчилася за кордоном

Питальна форма

Did Subject + V?

Did she study abroad?

Чи вчилася вона за кордоном?


V2 – це друга форма дієслова (правильне або неправильне дієслово), яка потрібна лише для утворення стверджувального речення. У питанні та запереченні використовується звичайне дієслово або, як його ще називають, інфінітив без to

Правильні дієслова утворюються додаванням закінчення -ed до основи дієслова. Якщо вживаються неправильні дієслова, тоді використовуються слова з другої колонки таблиці неправильних дієслів. Форма минулого часу дієслова однакова для всіх осіб однини та множини (окрім дієслова to be, яке має дві форми: was – для однини, were – для множини).

 

Past Simple: все, що треба знати про минулий час в англійській мові

 

Утворення правильних дієслів у Past Simple

На відміну від неправильних, правильні дієслова не викликають особливих труднощів в утворенні чи вживанні. Є лише декілька орфографічних нюансів, які потрібно враховувати.

 1. Якщо дієслово закінчується на літери е або ee, то додається лише літера d:

 • I freed up some for my hobbies. 
 • She smiled to me.
 • Ann closed the door quietly.
 1. Кінцева літера y при додаванні закінчення -еd до дієслова змінюється на i, якщо їй передує приголосний. Якщо ж перед літерою y стоїть голосний, то вона не змінюється.

 • We studied hard. They married in 1995.
 • We stayed in a luxurious hotel.They played well.
 1. Ми подвоюємо кінцеву приголосну в основі дієслова, якій передує короткий голосний звук під наголосом.

 • We stopped to have a look at the building.
 • He nodded silently.
 • She permitted herself a small glass of wine.
 1. Ми НЕ подвоюємо кінцеву приголосну в основі дієслова перед закінченням -ed, якій передує довгий голосний звук або дифтонг (подвійний голосний):

 • He opened his eyes.
 • They returned in 5 minutes.
 1. Також до винятків відносяться літери х та w, які ніколи не подвоюються.

 • Adam fixed my phone.
 • My mother sewed a dress for me.

Варто звернути увагу на вимову цього закінчення. Є три варіанти звучання -ed залежно від того, голосна або глуха/дзвінка приголосна стоїть в кінці слова.

 • Вимовляємо як /d/ після голосних та дзвінких приголосних: allowed, combined, cried, kneed, prayed.
 • Вимовляємо як /t/ після глухих приголосних: booked, danced, looked, punished, swapped. 
 • Вимовляємо як /ɪd/ після літер d та t: abdicated, permitted, translated, trusted, visited. 

Неправильні дієслова у Past Simple

Таблиця неправильних дієслів наводить жах кількістю тих дієслів, які треба вивчити напам'ять. Неправильні слова дійсно не мають закономірностей утворення і можуть мати різні закінчення, в корені слова може змінюватися один звук, або літера, або ж дієслово може зовсім не змінюватися:

 • змінюється голосна: drive – drove, run – ran, ring – rang;
 • змінюється вимова: read /riːd/ – read /red/;
 • d змінюється на t: build – built, feel – felt, send – sent, spend – spent;
 • до основи додається t: burn – burnt, deal – dealt, learn – learnt;
 • змінюється приголосна і голосна: do – did, sell – sold, tell – told;
 • додається ght: teach – taught, buy – bought, catch – caught, seek – sought;
 • слово не змінюється взагалі: bet – bet, cost – cost, quit – quit, cut – cut, put – put, set – set.

Проте не потрібно панікувати. Приємна новина – неправильних дієслів менше, ніж правильних. В середньому їх близько 200, а решта – правильні. Друга приємна новина, що у повсякденному вжитку використовуються лише 30-40% цих слів, а інші, можливо, тобі ніколи й не знадобляться. Наприклад, слово thrust (штовхати) або fling (кидати) не дуже популярні у повсякденному вжитку. І ще один лайфхак – похідні дієслова від неправильних будуть мати ті ж самі форми минулого часу. Наприклад: 

 • go /undergo – went/ underwent
 • come/ overcome – came/ overcame
 • think/ rethink – thought/ rethought
 • spell/ misspell – spelt/ misspelt
 • see/ foresee – saw/ foresaw

І ще один приємний бонус: усі нові дієслова, які з’являються в сучасній англійській мові – правильні. Наприклад: 

 • I skyped him a week ago. – Я телефонував йому по скайпу тиждень тому.
 • I zoomed with friends yesterday. – Я говорив по зуму зі своїми друзями вчора.
 • I texted him. – Я написав йому.

Є деяка група слів, які можуть бути і правильними і неправильними залежно від того, це британська чи американська англійська. Зазвичай британський варіант – це неправильне дієслова, а американський чи канадський – правильне. Ось декілька прикладів:

 • burn – burnt/ burned
 • dream – dreamt/ dreamed
 • leap – leaped/ leapt
 • learn – learnt/ learned 
 • shine – shone/ shined

Past Simple: все, що треба знати про минулий час в англійській мові - 2

 

Модальні дієслова у Past Simple

Слід запам'ятати, що модальні дієслова також мають неправильні форми або не мають їх взагалі. Як їх вживати в минулому часі?
 

Теперішній 

Минулий

should

had to

ought to

had to

have to

had to

must

had to

can

could

may

might


Заперечна та питальна форма з модальними could, might утворюється без допоміжного дієслова did. Модальне ж дієслово had to є винятком, а тому заперечення та питання утворюються за загальними правилами побудови Past Simple. 

 • I couldn’t believe my eyes. – Я не міг повірити своїм очам.
 • You didn’t have to come. – Ти не повинен був приходити.
 • We didn’t have to wear a uniform at university. – Ми не повинні були носити уніформу в університеті.

Яке допоміжне дієслово вживати з Past Simple?

Напевно, найбільше плутанини викликає правильне вживання did та was/were у заперечній та питальних формах. Was/were дослівно перекладається як «був», «була», «було», «були» і вживається з прикметником або іменником як частина іменного присудка. Допоміжне дієслово did вживається лише з дієсловами. Порівняй:

 • I wasn’t disappointed (прикметник). He didn't disappoint me (дієслово). 
 • She wasn’t lonely (прикметник). She didn’t feel lonely (дієслово). 
 • He wasn’t in the office (іменник). He didn’t come to the office (дієслово). 

Особливу увагу потрібно звернути на ті слова, які перекладаються з англійської на українську іншою частиною мови. Наприклад, «я хворію» англійською мовою звучатиме як «я хворий». Тому, відповідно, і в минулому часі ми говоримо «я був хворий». Ось ще декілька прикладів типових помилок у вживанні Past Simple:

 1. Неправильно: I was dance yesterday.
  Правильно: I danced yesterday.

 2. Неправильно: Did you in the office yesterday?
  Правильно: Were you in the office yesterday?

 3. Неправильно: I didn’t angry with you.
  Правильно: I wasn’t angry with you.

 4. Неправильно: I was agree.
  Правильно: I agreed.

 5. Неправильно: I hadn’t breakfast. I wasn’t have breakfast.
  Правильно: I didn’t have breakfast.

Ще один важливий момент – це використання минулої форми у складеному дієслівному присудку (compound verbal predicate). Говорячи простими словами, це два дієслова: запланував продати, хотів прийти, намагався відчинити тощо. Минулий час застосовується лише до першого дієслова. Зверни увагу:

 • She began to shout. (А не she began to shouted) – Вона почала кричати.
 • They wanted to leave as soon as possible. – Вони хотіли піти якнайшвидше.
 • We planned to rent a flat. – Ми планували орендувати квартиру.

Вишенька на торті Past Simple

Наостанок цікава фішка, як урізноманітнити свою англійську. В англійській мові інтонація більш виражена і має більше значення, ніж в українській. Проте інколи разом з інтонацією ми можемо використовувати інші способи виділити значущу інформацію. Наприклад, у реченні «I did call you» ми маємо допоміжне дієслово did перед інфінітивом. Щоб правильно прочитати це речення, потрібно зробити акцент саме на did, а українською його можна перекласти «я дійсно телефонував тобі», «я таки телефонував тобі» або ж просто виділити слово «телефонував» логічним наголосом.