Спільне та відмінне в British та
American English

Це питання досі залишається актуальним. Британський варіант – це вічна класика, американський варіант більш сучасний і простий, то який же вибрати?

Якщо ви перебуваєте на роздоріжжі між двома варіантами мови, то пам'ятайте дві речі:

 1. будьте послідовними: виберіть один варіант і користуйтеся тільки ним;
 2. інший – не означає неправильний: вважайте, що британська й американська англійська – це дві різні мови, які мають під собою свою основу й історію розвитку.

Що ж у них такого різного?
 

Використання Present Perfect

Американці набагато рідше використовують цю структуру, щоб говорити про події в минулому, що мають зв'язок із сьогоденням.

 • I can’t find my phone, have you seen it anywhere? (BrE)
 • I can't find my phone, did you see it anywhere? (AmE)⠀
   

Прийменники

Є деякі відмінності у вживанні прийменників у двох варіантах:

 • at the weekend (BrE)
 • on the weekend (AmE)
   
 • at high school (BrE)
 • at/in high school (AmE)
   
 • I write to him every day (BrE)
 • I write him every day (AmE): to може опускатися
   

Форма дієслів у минулому

 • dive – dived – dived (BrE)
 • dive – dived/dove – dived (AmE)
   
 • get – got -got (BrE)
 • get – got – gotten (AmE)
   
 • learn – learned/learnt – learned/learnt (BrE)
 • learn – learned – learned (AmE)
   
 • prove – proved – proved (BrE)
 • prove – proved – proven/proved (AmE)
   
 • wake – woke – woken (BrE)
 • wake – woke/waked – woken (AmE)
   

Написання деяких слів

British – American:

 • colour – color
 • favourite – favorite
 • neighbour – neighbor
 • flavour – flavor
 • centre – center
 • theatre – theater
 • grey – gray
 • programme – program
 • apologise – apologize
   

Але пам'ятайте, що вони схожі на 95%, тож за великим рахунком, не має великого значення, який варіант ви виберете. Спирайтеся на свої цілі та вподобання, а ми в Project12 допоможемо з усім іншим!