Affect vs Effect: 20 слів, які
легко переплутати

Зізнайся, це трапляється чи не щоразу, коли ти використовуєш такі слова. Dessert or desert? Historic or historical? Не будемо заперечувати, що в англійській мові досить багато слів, які часто плутають навіть носії. Не дивно, адже ці слова схоже виглядають або вимовляються, чи ще гірше – і те, й інше одночасно. Але мають вони дуже різні значення. Саме тому ми підготували для тебе добірку з 20 пар слів, які найчастіше плутають. Перш ніж розібратися з ними раз і назавжди, пропонуємо тобі перевірити знання й обрати одне слово в кожному реченні. А правильні відповіді чекатимуть на тебе в кінці статті. 

  1. They are not going to loose/lose this game.
  2. This is one of the side effects/affects of this medication.
  3. As Columbus set sail, no one knew how historic/historical the voyage would become.
  4. I think I’ll spend sometime/some time/sometimes listening to the old tape again.

 

Lose vs loose 

Дієслово lose /luːz/ означає втрачати, губити, програвати. Саме від нього маємо похідне слово loserневдаха; той, що програв. Не забувай, що це дієслово неправильне, друга та третя його форми – lost.

If we don't score soon, we'll lose the match.
I've lost my ticket.

Прикметник loose /luːs/ означає вільний, широкий, просторий. Також може використовуватись як дієслово у значенні звільняти, розпускати

I like to wear loose, comfortable clothing.

Щоб не плутатись у написанні, запам’ятай, що слово lose «загубило» одну O

Loser

 

Every day vs everyday

Every day – це прислівник, який вказує на частоту виконання дії, у нашому випадку це кожен день без винятків. Можна замінити на each day

She gets up at 7 am every day.

Натомість everyday – це прикметник, який означає буденний, звичайний

I need to buy a dress for everyday wear. 

 

Dessert vs desert

Слова дуже схожі за написанням та вимовою, але абсолютно різні за значенням.

Desert /ˈdez.ət/пустеля, а також існує дієслово to desert /dɪˈzɜːt/, яке означає кидати, дезертирувати.

Dessert /dɪˈzɜːt/солодка страва.

Щоб не плутатись у написанні, запам’ятай, що «Dessert is twice as nice as a desert», тобто десерт вдвічі кращий за пустелю, саме тому там SS.

 

Beside vs besides 

Beside – це прийменник, який вживається в значенні поруч, близько. Його синонімами можуть бути by, at the side of and next to.

Who's the guy sitting beside you?

Besides як прислівник використовуємо в значенні as well asкрім того, більш того. Його вживаємо в тих ситуаціях, коли до вже відомої інформації додається нова. 

Besides English we want to study Spanish and German. 

Besides також може бути прийменником, і в цій якості має зовсім інше значення, яке можна перекласти як за винятком, крім

Who was at the party besides John?

 

Principle vs principal

Principal як іменник – директор школи, ректор університету, голова (headmaster), а прикметник – найважливіший.

Principle принцип, правило, теорія (concept).

Principal

 

Complement vs compliment 

Complement і compliment можуть виступати як в ролі іменника, так і в ролі дієслова. Compliment перекладається як комплімент, робити комплімент, хвалити.

I must compliment you on your handling of a very difficult situation.

Complement має значення доповнення та доповнювати. Очевидно, що це слово походить від слова complete, що і пояснює букву E. Орієнтуйся на нього, і ти ніколи не переплутаєш compliment і complement.

Strawberries and cream complement each other perfectly.

 

Lie vs lay 

Lie брехня та брехати, зверни увагу, що дієслово правильне, тому друга та третя форми – lied.

Bob never lies to me. 

Lie лежати, лягти, неправильне дієслово, друга та третя форми якого – lay, lain.

Lie down and have some rest.

Lay класти на горизонтальну поверхню, минулі форми – laid

She laid a book on the table.

Слово lie використовується, коли дія відбувається самостійно. Тобто ми говоримо, що хтось лежить на дивані, ліжку, підлозі. Натомість lay вживається, коли дія відбувається над кимось або чимось. Тобто ми кладемо щось/когось на стіл, ліжко, диван.

 

Historic vs. historical 

Ці слова мають ідентичний переклад – історичний, тож різниця полягає у змістовому аспекті.

У випадку з historic історичним може бути момент – historic moment. Застосовується у значенні «який має значення в історії, впливає на її подальший хід». Так само історичним в аспекті historic може стати рішення (насамперед, політичне) – a historic decision.

The Moon landing is a historic event.

Historical має якесь відношення до історії. Наприклад, a historical novel – історичний роман (роман, який описує реальні історичні події), a historical film – історичний фільм (фільм, заснований на реальних історичних подіях), a historical museum – історичний музей.

We used a historical map to learn about the history of our town.

 

Dairy vs diary

Змінивши порядок двох літер, отримуємо два абсолютно різні слова.

Dairy /ˈdeə.ri/молочний магазин або ферма, молочні продукти.

I'm trying to cut down on (зменшити споживання) dairy products, which is difficult because I adore cheese.

Diary /ˈdaɪə.ri/щоденник, записник.

Щоб не плутатись у написанні, запам'ятай асоціацію – щоденник Діани – DIAna’s dIAry.

That's Diana’s diary – you shouldn't be reading it.

Diary

 

Farther vs further 

Обидва прикметники є вищим ступенем прикметника та прислівника far далекий, далеко, але різниця у вживанні все ж є.

Farther – це далі в буквальному сенсі, коли йдеться про фізичну відстань.

The mountain peak was farther away than she expected

Further – це далі в переносному значенні, коли говоримо про продовження якоїсь дії.

I agree with the addition to the project as long as there are no further delays.

 

Resign vs re-sign 

Слова, які відрізняються лише дефісом, але мають абсолютно протилежне значення. 

Resign /rɪˈzaɪn/звільнитися.

He resigned from the company in order to take a more challenging job.

Re-sign /riːˈsaɪn/підписати контракт чи документ знову. 

I love my current job, so I happily re-signed for another year.

 

Affect vs effect 

Слова affect і effect дуже схожі за звучанням, але за написанням відрізняються лише однією буквою. Однак запам’ятати різницю між ними дуже просто, адже ці слова є різними частинами мови.

Affect /əˈfekt/ використовуємо, коли говоримо про дію. Тобто відбувається щось, що надає певний вплив, змінює людину або ситуацію. 

The divorce affected every aspect of her life.

Effect /ɪˈfekt/ використовуємо, коли говоримо про зміну, вплив, викликаний певними діями. 

It's important to protect your skin from the harmful effects of the sun.

Щоб не плутати, скористайся правилом-акронімом RAVEN – Remember Affect Verb Effect Noun

 

Effective vs efficient 

Effective використовуємо, коли говоримо, що щось/хтось є ефективним, тому що дозволяє досягти потрібного результату.

In this light, the camera is more effective if you use the flash.

Efficient коли щось/хтось є ефективним, тому що не витрачає багато часу, енергії, грошей, ресурсів.

The new online banking system offers a convenient and efficient way to check your account.

 

Comfortable vs convenient 

Переклад обох слів – зручний, але вживаються слова у різних випадках через додаткові характеристики.

Comfortable комфортабельний, затишний, який дає відчуття спокою (a comfortable bed, sweater). 

Wear comfortable, loose clothing to your exercise class.

Convenient придатний, слушний (convenient time, a convenient day). 

Our local shop has very convenient opening hours.

Comfortable

 

A lot vs allot

А тут вже різницю між словами утворює пробіл. A lot описує велику кількість чогось, і як додатковий бонус його можна використовувати із злічуваними іменниками, наприклад, people, books or cups of tea, і з незлічуваними, такими як: wine, time and hair

Shelley reads a lot of books during her morning commute.

Allot, з іншого боку, є правильним дієсловом і означає поширювати, розподіляти

Our teacher allotted everyone a lot of time.

 

Weather vs whether

Ці слова часто плутають просто через неуважність. Дуже легко змінити одну букву і перетворити сполучник whetherчи – на іменник weather погода

А щоб краще запам’ятати ці слова, пропонуємо тобі вивчити та проговорити декілька разів цю скоромовку: Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with (змиритися з) the weather, whether we like it or not.

 

All together vs altogether 

All together стосується всіх членів групи і означає всі або все разом або просто в групі.

We visited this concert all together last Friday.

Altogether – прислівник, що означає повністю, загалом або все в цілому.

The book was €10 and the magazine was €5, so it was €15 altogether.

 

Sometime vs some time vs sometimes

Some time описує якийсь період часу, вказує на тривалість часового проміжку. Перекладаємо як довго, деякий час.

It will take us some time and effort to finish this task. 

Прислівник sometime означає невизначений період часу в майбутньому (коли-небудь) або в минулому. Sometime не стосується тривалості даного моменту часу, а тільки підтверджує те, що він відбудеться в невизначеному майбутньому (або мав місце в минулому).

Maybe we can do that sometime, you know, someday.

А з sometimes вже все просто, означає інколи, часом.

He doesn't have family here and seems lonely sometimes.

 

Following vs the following 

Використовуємо following + іменник у значенні після, в результаті.

Following the dinner, there will be a dance.

The following + noun означає наступний. Також використовуємо the following без іншого іменника, щоб представити людей чи речі, які буде перераховано.

They arranged to have dinner the following month.
I’m afraid I can’t eat any of the following: tomatoes, cucumber, onions and cabbage.

 

Fun vs funny

Fun може виступати як в ролі іменника, так і в ролі прикметника. Тобто веселощі, задоволення та приємний, забавний (але не смішний!). Найпоширеніше англійське словосполучення to have fun перекладається як добре проводити час, розважатися.

We had fun during our Turkish weekend.

Funny використовуємо, щоб описати все, що може викликати усмішку або навіть сміх.

Peter told me a funny story.

Have fun

 

А тепер час перевірити твої відповіді на запитання, які ми залишили на початку статті.

  1. Lose
  2. Effects
  3. Historic 
  4. Some time

Сподіваємось, тобі сподобалась наша добірка, і більше проблем з цими словами в тебе не виникне. Have fun and study hard!