Модальні дієслова may
і might

May I come in? Навіть якщо ти просиджував(ла) англійську в школі, ця фраза напевно залишилася десь на підкірці та швидше за все буде там завжди.

May, might живуть у закритому суспільстві модальних дієслів. Це особлива група дієслів в англійській мові, яка використовується з іншими дієсловами в певному контексті та має свої граматичні особливості.

Зараз ми розглянемо ці особливості й правила використання may і might в англійській мові.

Основні значення may і might

May і might означають можливість або ймовірність чогось, а також дозвіл і застереження. Зазвичай вони мають однакове значення й однаковий переклад. Наприклад:

 • She might be in the office, but I am not sure. – Вона може бути в офісі, але я не впевнений. (Ймовірність, можливість)

 • It may be true. – Це може бути правдою. (Ймовірність, можливість)

 • May I take your phone? – Можу я взяти твій телефон? (Дозвіл)

 • You may go now. – Ви можете йти. (Дозвіл)

 • Don’t give your car to Jack, he might break it. – Не давай Джеку машину, він може розбити її. (Застереження)

 • Companies might use more robots in the future. – Компанії, можливо, будуть використовувати більше роботів у майбутньому. (Припущення)

Модальні дієслова may і might

 

Як будувати речення з may і might?

З may і might використовується просто дієслово без частки to. І є ще кілька граматичних бонусів, які можуть полегшити життя студента.

 • У третій особі однини ми не додаємо закінчення -s: He may travel by train, it may be cheaper.

 • У негативній формі не потрібні ніякі допоміжні дієслова, ми просто додаємо NOT: They might not work here any more. It may not be safe. 

Ми можемо скоротити might not = mightn’t, але скоротити mayn't не можна.

 • Питання також будуються без do/ does/ did etc: May I ask you a question? Але це можливо тільки з may. Might зазвичай не використовується в питаннях.

+

may/ might + V

-

may/ might + not + V

(= mightn’t + V)

?

may/ might +subject + V?

 

Минулий і майбутній час модального дієслова may

Модальні дієслова, на відміну від звичайних, не вживаються в усіх часах, в основному, тільки в Present Simple. У Past Simple для дієслова may використовується тільки might. Але в англійській мові є еквівалентна конструкція з пасивом, яка може використовуватися замість may у всіх основних простих і перфектних часах – be allowed to. Давай розглянемо декілька прикладів:

In this museum visitors are not allowed to take photos

У цьому музеї відвідувачам не дозволяється фотографувати

Present Simple

We were allowed to work remotely last year

Минулого року нам дозволялося працювати дистанційно

Past Simple

You will be allowed to/ are going to be allowed to take a day off next month

Тобі дозволять взяти вихідний наступного місяця

Future Simple

Journalists have not been allowed to ask questions yet

Журналістам ще не дозволили ставити запитання

Present Perfect

 

May/ might be doing

Щоб висловити припущення, що щось відбувається в даний момент, ми використовуємо не Present Continuous, a Continuous Infinitive, який складається з дієслова to be та дієслова із закінченням -ing.

Порівняй:

 • He may drive a car. – Можливо, він водить машину.

 • He may be driving a car right now. – Можливо, зараз він за кермом.

 

 • They might test a new CRM. – Можливо, вони будуть тестувати нову CRM.

 • They might be testing a new CRM today. – Можливо, сьогодні вони тестують нову CRM.

+

may/ might + be + Ving

-

may/ might + not + be + Ving

?

may/ might +subject + be + Ving

 

Минулі модальні з may і might

Дуже часто may і might використовуються для опису ситуації, яка не трапилася в минулому, припущення або докору. Порівняй два речення:

 • Jill might be late for the meeting. – Джил, можливо, запізниться на зустріч.

 • Jill might have been late for the meeting (I think that maybe he has been late). – Джил, мабуть, запізнилася на зустріч.

У першому реченні ми говоримо про можливість майбутньої події, а в другому робимо припущення про те, що трапилося в минулому. Ось ще кілька прикладів з past modals:

 • I may have left my keys here, but I don’t remember. – Можливо, я залишив ключі тут, але я не пам'ятаю.

 • You may have called me in advance. – Ти міг би заздалегідь мені зателефонувати.

 • He might have arrived home by now. – Він, можливо, вже приїхав.

 • She might have forgotten about the conference. – Вона, можливо, забула про конференцію.

 • They may not have finished yet. – Вони, можливо, ще не закінчили.

Форма past modals утворюється за допомогою may/ might і перфектного інфінітива:

+

may/ might + have + V3

-

may/ might + not + have + V3

?

may/ might +subject + have + V3?

 

Відмінності й подібності may і might

 1. May і might використовуються для важливих прохань і ймовірність чого-небудь.

 2. May використовується для висловлення побажань і дозволів. Його можна замінити конструкцією be allowed to.

 3. Модальне дієслово may більше використовується для теперішнього часу, а might – в минулому часі.

 4. Дієслово may висловлює більше впевненості, можливості, ніж might, яке можна перекласти як «малоймовірно».

 5. Might + not можна скоротити як mightn’t, дієслово may + not скоротити не можна.