Модальне дієслово should – правила вживання, форми,
ought to

В англійській є група дієслів, які називаються модальними. Вони часто не мають майбутньої або минулої форми, не використовуються з тривалим або завершеним часом (Present Continuous, Present Perfect etc), не вимагають закінчення -s у третій особі однини. Існують також прості та складні модальні форми.

У цій статті ми розглянемо найпопулярніше з простих модальних дієслів – SHOULD, яке знають навіть студенти рівня Beginner, а також його синонім OUGHT TO. А якщо ти думаєш, що з ними все просто, і ти вже все знаєш, пропонуємо тобі перевірити та систематизувати свої знання на цю тему.

Правила вживання should 

Це дієслово використовується у кількох випадках і, відповідно, у кожному перекладається по-різному. Давай розглянемо основні мовні звороти з should.

 1. Для рекомендації або поради:

 • When you go to Paris, you should visit Notre dame de Paris. – Коли поїдете до Парижа, ви маєте відвідати Нотр Дам.
 • I think you should stay at home if you don’t feel well. – Я думаю, тобі слід залишитися вдома, якщо ти погано почуваєшся.
 • I think you shouldn’t make such an important decision without your manager’s approval. – Я думаю, тобі не варто ухвалювати таке важливе рішення без підтвердження менеджера.

Важливо підкреслити, що, хоча фрази I think you shouldn't і I don't think you should мають однакове значення, все-таки другий варіант є більш вживаним. 

 1. Для висловлення зобов'язання – дуже часто в інструкціях, правилах та договорах:

 • I should be in the office in 30 minutes. – Я маю бути / Мені треба бути в офісі за 30 хвилин.
 • You should come on time. – Ти маєш прийти вчасно.
 • This form should be filled in by the 22nd of December. – Ця форма має бути заповнена до 22 грудня.
 1. Для висловлення очікування чи ймовірності:

 • They should arrive next Monday. – Вони повинні приїхати наступного понеділка.
 • He should send the information by the end of the week. – Він має надіслати інформацію наприкінці тижня.
 1. Для вираження бажаного чи ідеального стану речей:

 • The government should do more for the unemployed. – Уряд має більше робити для безробітних. 
 • There should be more public schools in our town. – У нашому місті має бути більше державних шкіл.
 1. В офіційній формальній англійській should використовується в конструкції it's… that + clause:

 • It is her wish that the money should be given to charity. – Це його бажання, щоб гроші було передано на благодійність.
 • It’s important that somebody should talk to the police. – Важливо, щоб хтось поговорив із поліцією. 
 1. Для вираження роздратування, невдоволення та агресії:

 • - You should pay for this.
  - Why should I?
  - Ви повинні заплатити за це.
  - Чого це раптом?

 1. У британській англійській для висловлення особистого засудження або реакції використовується конструкція it is surprising that sb should:

 • It’s surprising that she should think like that. – Дивує, що вона може таке подумати.
 • It is surprising that you should think I did it on purpose. – Це дивує, що ти міг подумати, що я зробив це навмисне.
 1. Модальне дієслово може часто використовуватися після деяких дієслів: demand (вимагати), propose (пропонувати), recommend (рекомендувати), suggest (пропонувати).

 • I demand that you should put off your decision. – Я вимагаю, щоб ви відклали ваше рішення.
 • I propose that you should apologize. – Я пропоную, щоб ти вибачився.
 • They insist that we should arrive as soon as possible. – Вони наполягають, щоб ми приїхали якнайшвидше.

 

Модальне дієслово should – правила вживання, форми, ought to

 

Дієслово ought to

Якщо дієслово should тобі вже набридло, можеш урізноманітнити свою граматику його родичем – ought to. Це модальне дієслово в сучасній англійській зустрічається рідше, ніж should, але не настільки, щоб не звертати на нього увагу.

Воно теж використовується для висловлення бажаного результату, для опису зобов'язань, відповідальності, вимог та рекомендацій. Наприклад:

 • You really ought to check one of these studies. – Тобі справді слід прочитати одне з цих досліджень.
 • The first thought ought to always be: How can we avoid this happening again? – Першою думкою завжди має бути: «Що ми можемо зробити, щоб уникнути цього?».
 • The government ought to stay with the current strategy. – Уряд має дотримуватись нинішньої стратегії.
 • There ought to be traffic lights at this crossroads. – На цьому перехресті має бути світлофор.
 • He ought to get a medal for living with her. – Він має отримати медаль за те, що живе з нею.

Структура та форми should і ought to

 1. Ствердна форма

Структура речення з should і ought дуже проста: subject + should/ ought to + verb. Міняти місцями смислове дієслово і модальне дієслово ніяк не можна. Зверни увагу, що ми не додаємо закінчення -s ні до should або ought to, ні до смислового дієслова в третій особі однини.

 1. Заперечна форма

Тут у should та ought to є два варіанти – повна та коротка форми:

 • should not або shouldn’t; 
 • ought not to або oughtn’t to (варіант ought to not неправильний).
 1. Питання з модальними дієсловами

Питання з ought to, коли саме модальне дієслово виноситися безпосередньо перед присудком, можливе, але такий варіант звучатиме дуже формально і не зовсім природно: Ought we to go now? Краще поставити це питання за допомогою Should чи Do you think…? 

 • Should we go now?
 • Do you think we ought to go now?

У так званих tag-questions (запитання з «хвостиком») to не використовується в другій частині. В американському варіанті англійської ми також можемо використовувати should замість ought to:

 • We ought to call him, oughtn't we?
 • We ought to call him, shouldn’t we?
 1. Past modals

В англійській мові є група минулих модальних дієслів, які показують, що дія не відбулася. Ми часто використовуємо таку структуру, щоб дорікнути, покритикувати чи висловити розчарування, жаль про минуле, невиправдане очікування. Порівняй:

 • It’s 9 o’clock. She ought to arrive in 30 minutes./ She should arrive in 30 minutes. – Зараз дев'ята. Вона повинна приїхати за 30 хвилин (= очікувана майбутня дія).
 • It’s 9 o’clock. She ought to have arrived by now./ She should have arrived by now. – Зараз дев'ята. Вона мала вже приїхати (= дія не відбулася, вона не приїхала).

Ось ще кілька прикладів: 

 • You should have sent the information yesterday. – Ви повинні були надіслати інформацію вчора (= докір, критика).
 • You shouldn’t have said those nasty words. – Тобі не слід було говорити їй такі неприємні слова (= докір, критика).
 • They ought to have arrived at lunchtime but the flight was delayed. – Вони повинні були приїхати до обіду, але їхній літак був затриманий (= невиправдане очікування).
 • We oughtn’t to have hired him. – Нам не слід було його наймати (= розчарування, жаль).
 • I should have learnt German instead of French at school. – Мені слід було вчити німецьку замість французької у школі (= жаль).

З наведених вище прикладів ми можемо вивести форму past modal should і ought to:

+

-

?

should have V3

shouldn’t have V3

should + subject + have V3

ought to have V3

oughtn’t to have V3

ought + subject + to have V3

 

Типові помилки у вживанні should і ought to

Незважаючи на те, що дієслова в англійській мові не відміняються так, як в українській, і загалом правила їх використання дуже прості, студенти часто ускладнюють або забувають ці правила. Нижче наведені типові помилки та правильні варіанти вживання should та ought to.

 1. You should to remember this rule.
  You should remember this rule.

 2. She should drives carefully.
  She should drive carefully.

 3. She shoulds know the rules.
  She should know the rules.

 4. I should go to the doctor yesterday, that is why I didn’t have time to do the report.
  I had to go to the doctor yesterday, that is why I didn’t have time to do the report.

 5. We will should meet this client tomorrow.
  We will have to meet this client tomorrow.

 6. I should not say those nasty words. She was so upset.
  I shouldn’t have said those nasty words. She was so upset.

 7. It should may be warm at this time in Italy.
  It should be warm at this time in Italy. 

 8. Do we should do right now?
  Should we go right now?

 9. He oughts to understand the consequences.
  He ought to understand the consequences.

І, звичайно ж, ми ніколи не вимовляємо звук /l/ у слові should, а негативна форма shouldn't також вимовляється без кінцевого приголосного звуку /t/.

Скорочується також і минула форма should: shoulda = should have (+V3) або should've (+V3). Але ми не можемо скоротити You should have more patience (тобі потрібно мати більше терпіння), де have є смисловим дієсловом, а не допоміжним.

Дієслово ought to вимовляється разом із часткою to /ˈɔːt tə/. Негативна форма oughtn't to вимовляється без однієї /t/ – /ˈɔːtn tə/.

Англійська мова дуже багата на модальні дієслова, які найчастіше перекладаються кількома словами: не можна, слід, повинен, треба. Звичайно ж, найчастіше питання – чим should відрізняється від shall, must, have to. Є ситуації, коли можна використовувати будь-який варіант без особливої ​​різниці, а іноді модальне дієслово може змінювати значення цілого речення. Але це вже інша історія...