Past Simple і Present Perfect: спільне
й відмінне

Якщо порівнювати англійську мову з українською, то перша легша для вивчення: у слів є чітка позиція в реченні, закінчення не змінюються, багато інтернаціональної лексики. І все йде дуже добре та гладко в її опануванні, поки ти вивчаєш Present, Past, Future Simple, а потім бац – і знову минулий час, але не простий, а із зірочкою, та й називається він чомусь теперішнім – Present Perfect. Найцікавіше, що носії мови не завжди можуть самі відповісти на запитання, чому вони використовують цей Perfect, а не Past Simple.

Якщо ти вже знайомий(а) з Present Perfect, то пам'ятаєш, що він використовується для опису результату, а не часу і, відповідно, ми можемо ставити запитання «When ...?» тільки з Past Simple. Але Past Simple теж використовується для опису результату. Подивися на два речення нижче і спробуй пояснити вживання Past Simple і Present Perfect в першому та другому випадках:

  • Steve Jobs founded several companies. – Стів Джобс заснував кілька компаній.
  • Mark Zuckerberg has founded several companies. – Марк Цукерберг заснував кілька компаній.

Очевидно, що минулий час ми використовуємо в першому реченні, тому що йдеться про людину, яка пішла з життя, більше жодних компаній вона заснувати не зможе. У другому реченні ми говоримо про підприємця, який вже побудував кілька бізнесів за своє життя, але може побудувати ще.

Виходячи з цього, можна розширити трактування правила вживання Present Perfect: ми використовуємо теперішній завершений час для опису результату в цьому відрізку часу. Ключове слово – теперішній. Тому і час називається Present Perfect!

Порівняй:

Present Perfect

Past Simple

Mark Zuckerberg has founded several companies – Марк Цукерберг заснував кілька компаній

Mark Zuckerberg founded several companies 5 years ago – Марк Цукерберг заснував кілька компаній п'ять років тому

They have been married for 5 years. They are happy together – Вони одружені 5 років. Вони щасливі разом

They were married for 5 years. Then they divorced – Вони були одружені 5 років. Потім вони розлучилися

We’ve had 2 lockdowns in 2021 – У 2021 році було два локдауни (= можливо, будуть ще, адже рік не закінчився, це теперішній відрізок часу)

We had 2 lockdowns in 2020 – У 2020 році було два локдауни

 

Друга зачіпка, яка допоможе визначити потрібний час, – це маркери часу або time markers. Із Present Perfect ми використовуємо слова, які не є точними вказівниками часу: just, already, yet, never, ever. Наприклад, They have already come back from Canada (Вони вже повернуся з Канади). «Вже» – це коли саме: 1 годину, 1 день, 2 тижні тому?

А речення They came back from Canada 10 days ago/ in May/ in 2019/ last Christmas (Вони повернулися з Канади 10 днів тому/ в травні/ в 2019 році/ минулого Різдва) ми будуємо в Past Simple. Тут у нас є точні time markers (ago, year, month, last), які ми використовуємо тільки з Past Simple.

Напрошується логічне запитання, як правильно англійською сказати: «Вони тільки повернулися з Канади тиждень тому»? Чи можна перекласти за допомогою Present Perfect, адже є маркер «тільки»? Відповідь: ні. У цьому реченні буде використовуватися Past Simple: They just came back from Canada a week ago. Маркери just, already, never, ever можуть використовуватися не лише з Present Perfect, Past Simple, а й із іншими часами. Тому потрібно розуміти повністю речення, ситуацію та контекст.

Past Simple і Present Perfect: спільне й відмінне

Отже, закріпимо:

 

Past Simple

Present Perfect

Перекладається як минулий час

так

не завжди

Перекладається як теперішній час

ні

не завжди

Відноситься завжди до минулої дії

так

не завжди

Використовується з time markers: ago, last year, last month, when I was younger etc.

так

ні

Використовується з time markers: just, already, yet, never, ever

іноді

так

Можемо ставити запитання «When…?»

так

ні