Про українське
козацтво англійською

Віднедавна ми святкуємо День українського козацтва 1 жовтня згідно з новим наказом Президента. Цей день більш відомий серед українців, проте про козацтво також знають та говорять за кордоном, адже воно зіграло велику роль в історії Європи. Сьогодні ми розповімо тобі більше про козацькі традиції та атрибути, а зробимо ми це англійською, аби ти міг/могла ділитися частиною своєї історії з людьми зі всього світу.

Зміст

  1. Що говорять про козаків в іноземних джерелах та чому важливо, аби українці розповідали про них?
  2. Хто такі козаки?
  3. Про козацькі традиції
  4. Як виглядали козаки?
  5. Англійські приказки та цитати про сміливість


Що говорять про козаків в іноземних джерелах та чому важливо, аби українці розповідали про них?
 

Козаки – це уособлення сміливості та мужності українського народу. Вони боролися за свободу і незалежність, відстоювали те, за що стоїмо і ми сьогодні. Вони – це невід’ємна частина нашої історії, репрезентації кожного українця та кожної українки.

Варто зауважити, що козаки жили не лише на території України – вони базувалися в глибинних районах Чорного та Каспійського морів. Проте обурливим є те, що деякі закордонні джерела пишуть про козаків саме як про представників «російського», а не «руського» народу, або ж згадують про їх приналежність до українського роду в останню чергу. Один з таких сумних прикладів можна знайти на сайті Britannica:

Cossack, Russian Kazak, (from Turkic kazak, “adventurer” or “free man”), member of a people dwelling in the northern hinterlands of the Black and Caspian seas. – Козак, російський козак (від тюркського kazak, «шукач пригод» або «вільна людина»), представник народу, що мешкав у північних глибинних районах Чорного та Каспійського морів. 

Досліджуючи тему козацтва англійською, можемо також натрапити на російські англомовні джерела, які, як завжди, люблять прибрехати: 

People who identify themselves as Cossacks or say that they are of Cossack origin, are living on the territories of Russia. – Люди, які ідентифікують себе як козаки або кажуть, що вони мають козацьке походження, живуть на території Росії.

Несправедливим є те, що іноземці, які вперше дізналися про козаків як про частину всесвітньої історії, можуть натрапити на ці джерела та прийняти таку інформацію як єдину правильну. Ось чому важливо вміти розповідати про козаків англійською та ділитися своїми знаннями з іншими. 


Хто такі козаки?
 

Ось яке визначення дає одне з українських англомовних джерел

Ukrainian Cossacks were brave warriors who, under the leadership of great commanders, defended the independence of the Ukrainian state for centuries. They were called free people and knights of the Ukrainian steppes for their bravery, desire for freedom, and immortal courage.

Cossacks

[ˈkɒzəks]

козаки

Warrior

[ˈwɒriər] 

воїн

Leadership

[ˈliːdərʃɪp]

керівництво

Commanders

[kəˈmændəz]

полководці

Knights of the Ukrainian steppes

[naɪts əv ðə ˌjuːˈkreɪniən stɛps]

лицарі українських степів

Bravery

[ˈbreɪvəri]

хоробрість

Freedom

[ˈfriːdəm]

свобода

Immortal

[ɪˈmɔːrtl]

безсмертний

 

Козаків також називали brothers in arms – «братами по зброї» японських самураїв, європейських лицарів і ковбоїв Дикого Заходу за їхню бойову майстерність, вірність, героїзм і запальність.

Ukrainian Cossacks were nomads who led a military lifestyle and earned their livelihood through war and crafts (hunting, fishing, later trade, and agriculture). These people took part in military campaigns and were part of the state troops or outside guards of wealthy people.

Nomads

[ˈnəʊmædz]

кочівники

To earn livelihood

[tuː ɜːn ˈlaɪvlihʊd]

заробляти на життя

Hunting

[ˈhʌntɪŋ]

полювання

Trade

[treɪd]

торгівля

State troops

[steɪt truːps]

державне військо

Guards of wealthy people

[ɡɑrdz ʌv ˈwɛlθi ˈpipəl]

охорона заможних людей

 

У XVI столітті козацький народ об'єднувався в різні військово-політичні угрупування, найвідомішим з яких було Військо Запорозьке (або Січ), під проводом гетьманів і кошових отаманів, таких як Дмитро «Байда» Вишневецький та Іван Сірко, які боролися проти загарбників.

Козаки заснували власну козацьку державу і назвали її Козацькою Гетьманщиною (англійською – Cossack Hetmanate) або Гетьманщиною (англійською транскрибуємо – Hetmanshchyna) під проводом першого гетьмана Богдана Хмельницького.


Про козацькі традиції
 

Козаки будували Січі – центри козацького життя, де вони також вели свої військові справи. Найвідомішою з приблизно восьми січей є Запорізька Січ на острові Хортиця. Оточували Січ високі вали зі зрубами для гармат, які слугували бар’єром. Козаки жили в куренях. 

To conduct military affairs

[tuː kənˈdʌkt ˈmɪləˌtɛri əˈfɛrz]

вести військові справи

A council

[ə ˈkaʊnsəl]

рада

To participate

[tuː ˈpɑːrtɪˌseɪt]

брати участь

High ramparts

[haɪ ˈræmpɑːrts]

високі вали

Log cabins

[lɔɡ ˈkæbz]

зруби

A foreman’s residence

[ə ˈfɔrmənz ˈrɛzɪdəns]

резиденція старшини

The market for trade

[ðə ˈmɑrkɪt fɔr treɪd]

ринок для торгівлі

 

Козаки жили дуже дисциплінованим життям, суворо дотримуючись розпорядку дня, який включав morning prayer – ранкову молитву і combat training – бойові тренування. Вони також високо цінували літературу та освіту, творили свій folklore – фольклор. Збереглося багато козацьких пісень, дум та легенд.

Легенди розповідають, що серед козаків були незвичайні люди, яких називали характерниками. Хто ж це такі:

People believed that they originated from ancient pagan magicians – давніх язичницьких богів, who possessed secret knowledge and were even able to predict the future – передбачити майбутнє.

Деякі історики стверджують, що після прийняття християнства в Київській Русі язичницькі маги були переслідувані та переселилися в дикий степ, де пізніше була заснована Запорізька Січ. There, Kharakternyks taught warriors martial arts, rituals, and customs – там характерники навчали воїнів бойових мистецтв, ритуалів і звичаїв.


Як виглядали козаки?
 

У козаків була яскрава зовнішність, яка хоч і відрізнялась відповідно від статусу козака, проте мала й спільні ознаки для кожного.

Українські козаки мали різні зачіски, але чуб або оселедець вважалися найбільш популярними. Ось, як описують chub англійською: a long strand of hair left on a completely shaved head – довге пасмо волосся, залишене на повністю поголеній голові. Чим поважніший козак, тим довші та пишніші він мав вуса – а mustache

На війну козаки завжди йшли в тому, що було не шкода втратити, тож вони не могли похвалитися дорогими обладунками. Степові козаки одягалися просто та аскетично. Ось перелік того, в що вони могли бути одягнені:

A rag

[ə ræɡ]

ганчірка

A sleeveless cloak

[ə ˈsliːvlɪs kloʊk]

плащ без рукавів

The remnants of worn-out pigskin shoes

[ðə ˈrɛmnənts ʌv wɔrn-aʊt ˈpɪɡskɪn ʃuz]

залишки зношеного взуття зі свинячої шкіри

 

Лише гетьмани та отамани могли одягати більш дорогий одяг, як-от:

Wide red or blue sirwal

[waɪd rɛd ɔr bluː ˈsɜrwəl]

широкий червоний або синій сірвал

An unbuttoned vyshyvanka

[ən ʌnˈbʌtənd viˈʃɪvæŋkə]

розстебнута вишиванка

Red zhupan

[rɛd ʒuːˈpæn]

червоний жупан

 

Англійські приказки та цитати про сміливість
 

Courage, bravery – хоробрість, сміливість – те, що вирізняло козаків з-поміж інших. Знайдеться багато висловлювань та приказок про ці риси характеру англійською мовою. Ми ж поділимося з тобою лише найцікавішими: 
 

1. Fortune favors the brave → Фортуна прихильна до сміливих

Приклад: Sarah decided to take a chance and start her own business, believing that fortune favors the brave.
 

2. Courage is grace under pressure (Ernest Hemingway) → Мужність – це благодать під тиском (Ернест Хемінгуей)

Приклад: Even in the face of adversity, John maintained his composure and showed that courage is indeed grace under pressure.
 

3. Bravery is being the only one who knows you're afraid → Хоробрість – це коли ти єдиний, хто знає, що ти боїшся

Приклад: As a firefighter, Mark displayed true bravery by rushing into the burning building, even though he was terrified inside.
 

4. Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once (William Shakespeare) → Боягузи багато разів помирають перед смертю, а доблесні не куштують смерті, крім одного разу (Вільям Шекспір)

Приклад: Instead of living in constant fear, Mary decided to confront her fears head-on, realizing that cowards die many times before their deaths.
 

5. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life (Muhammad Ali) → Той, хто не має достатньо сміливості, щоб ризикувати, нічого не досягне в житті (Мухаммед Алі)

Приклад: Sarah knew that in order to achieve her dreams, she had to take risks.
 

6. Better to die on your feet than live on your knees → Краще померти, стоячи на ногах, ніж жити, стоячи перед кимось на колінах

Приклад: The soldiers knew that it was better to fight for their freedom and die on their feet than to live as slaves on their knees.
 

7. True bravery is shown by performing without witness what one might be capable of doing before all the world (Francois de La Rochefoucauld) → Справжня хоробрість проявляється в тому, щоб без свідків зробити те, на що ти здатен, перед усім світом (Франсуа де Ларошфуко)

Приклад: Tom's true bravery became evident when he quietly donated a large sum of money to a charity without seeking recognition or praise.
 

8. The only thing we have to fear is fear itself (Franklin D. Roosevelt) → Єдине, чого ми повинні боятися – це самого страху (Франклін Д. Рузвельт)

Приклад: When faced with a challenging task, Dave reminded himself of Roosevelt's words and tackled it with determination, realizing that fear was his only obstacle.
 

Ці висловлювання підкреслюють важливість мужності та відваги в різних життєвих ситуаціях. Вони заохочують людей долати свої страхи та ризикувати, коли це необхідно для досягнення своїх цілей – так, як це у свій час робили козаки.

 

Неможливо уявити історію України без українського козацтва. Більш того, історія козацтва, як і вся історія України, є цінною частиною культурної спадщини Європи.

Цікавий факт: Козацькі пісні Січеславської (Дніпропетровської) області включені до Списку нематеріальної світової культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Невідомо, коли з території України зник останній козак. Проте не є секретом те, що кожен та кожна з нас успадкували в них thirst for struggle and freedom – жагу до боротьби й свободи.

 

 

Сподіваємось, що історія українського козацтва надихнула тебе подолати свої страхи. Разом із курсами Project12 тобі не буде страшна жодна розмова з іноземцем, адже всі наші заняття відбуваються виключно англійською. Давай долати obstacles разом!