Простими словами про граматику
англійської мови

Чи вважаєш ти себе грамотною людиною?

Часто грамотність сприймається нами як щось звичне й належне, проте чимало людей в сучасному світі живуть без базових навичок читання й письма. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми та сприяти її подоланню, за ініціативою ЮНЕСКО було засновано Міжнародний день грамотності (International Literacy Day).

Зміст

1. Про Міжнародний день грамотності

2. Що таке граматика та чому це важливо

2.1. Порядок слів у реченні

2.2. Прийменники

2.3. Множина та однина іменників

2.4. Різниця між Simple, Continuous та Perfect 

2.5. Артиклі


Про Міжнародний день грамотності
 

International Literacy Day (ILD) відзначається щороку 8 вересня. 

It is estimated that around 14 per cent of the global population is illiterate (за оцінками, близько 14 відсотків населення світу є неписьменними) – такою статистикою діляться з нами дослідники

Цей день має важливу мету – сприяння поширенню грамотності у світі та створення фундаменту для освіченого суспільства. Команда Project12 хоче долучитися до цьогорічного святкування Міжнародного дня грамотності та поділитися з тобою цією статтею, яка допоможе покращити твої навички в англійській мові та розповість про 5 граматичних тем, які підійдуть студенту з будь-яким рівнем володіння англійською.


Що таке граматика та чому це важливо
 

Граматика – це набір правил, які визначають, як працює мова, роблячи її легкою для сприйняття. Будова мови, яку вивчає граматика – це характерна для кожної мови сукупність правил, за якими слова об'єднуються в змістовні фрази та речення. Центральними елементами граматики є слово та речення.

Чому знання граматики є таким важливим? Бо це розуміння не лише того, як правильно вживати слова, але й закономірностей, які існують у мові. Знаючи граматику, ти будеш легше вивчати нові теми, логічно формулювати та впевнено висловлювати свою думку, писати зв’язні тексти й есеї, розуміти співрозмовника. Більш того, це не є частиною чогось складного й офіційного – граматика потрібна тобі на кожному кроці, навіть у повсякденному житті, коли обговорюєш плани на день. 

Нижче ми поділимось з тобою п’ятьма корисними правилами з граматики, які ти можеш прочитати та почати практикувати у повсякденному житті чи під час занять з англійської. Чим більше ти ними користуватимешся – тим швидше вони стануть твоєю звичкою та тим легше тобі даватиметься вивчення мови.


Порядок слів у реченні
 

На відміну від української, порядок слів має величезне значення в англійській мові, і без його дотримання тобі буде складно послідовно висловити свою думку чи зрозуміти співрозмовника. 

Наприклад, розглянемо речення українською мовою з різною послідовністю слів:

 • Завтра ввечері ми з братом приготуємо смачний пиріг аби відсвяткувати кінець літа.
 • Ми з братом завтра ввечері приготуємо смачний пиріг, аби відсвяткувати кінець літа.
 • Аби відсвяткувати кінець літа, завтра ввечері ми з братом приготуємо смачний пиріг.

У будь-якому з цих варіантів ми можемо зрозуміти зміст речення та його суть. Проте в англійській мові порядок слів є фіксованим, адже зміна одного слова може призвести до зміни значення речення. Наприклад:

 • He genuinely needs to do that. – Йому справді потрібно це зробити.
 • He needs to do that genuinely. – Він повинен зробити це щиро.

Отже, яким є правильний порядок слів в англійській мові? Більшість стверджувальних речень будується за формулою SVO (Subject + Verb + Object), тобто «підмет + присудок + додаток».

 

Простими словами про граматику англійської мови - 1

 

 • He (S) loves (V) dark chocolate (O). – Він любить темний шоколад.
 • Anna (S) is having (V) shower (O). – Анна приймає душ.

Якщо речення є складнішим, порядок слів буде таким: Subject + Verb + Object + Adverb Of Place + Adverb Of Time, тобто підмет + присудок + додаток + прислівник місця + прислівник часу.

 

Простими словами про граматику англійської мови - 2

 

 • He (S) meets (V) George (O) at the park (Adverb of place) every day (Adverb of time).

У випадку, якщо в реченні є декілька однорідних членів, порядок слів все одно зберігається в кожній з частин речення. 

 • He (S) came back (V) home (O), took off (V) his jacket (O) and went (V) to bed (O). 
 • Ihor (S) was preparing (V) dinner (O) while Oleh (S) was listening (V) to music (O).


Прийменники
 

Те, що здається дрібною деталлю в реченні, насправді грає велику роль при розумінні зв’язку між різними словами. Зміна прийменника може змінювати суть речення. Наприклад:

 • I’m in the office in front of my desk. – Я в офісі (у значенні кімнати) навпроти робочого столу.
 • I’m at the office but I’m leaving soon. – Я в офісі (у значенні місця, роботи), але скоро буду йти.

Водночас уникання прийменників може позбавити речення будь-якої логіки:

 • I’m _ the office in front of my desk. – Я є офісом навпроти робочого столу.

Є багато класифікацій прийменників, проте найбільш поширені з них – прийменники часу, місця, руху/напрямку. 

1. Приклади прийменників часу: 

 • I will come to you at 6 sharp. – Я прийду до тебе рівно о шостій. 
 • We always start our studying in September. – Ми завжди починаємо заняття в вересні. 
 • Jack will visit his grandma on Saturday. – Джек відвідає свою бабусю в суботу.

2. Приклади прийменників місця: 

 • Don’t jump on your bed! – Не стрибай на своєму ліжку!
 • The cat is hiding under my bed. – Кіт ховається під моїм ліжком.
 • We live in Kyiv. – Ми живемо в Києві.

3. Приклади прийменників руху/напрямку: 

 • After one year abroad I have to go back to my country. – Після одного року за кордоном я повинен повернутися в свою країну. 
 • Matt went out of my room. – Метт вийшов з моєї кімнати. 
 • This old lady often walks along the river. – Ця леді у літах часто прогулюється вздовж річки.

Незважаючи на те, що найважливіше у вивченні прийменників – це запам’ятовувати їх у контексті та вивчати правила їх вживання, є одна закономірність, яка допоможе в цьому:

 

Простими словами про граматику англійської мови - 3

 

З більш широкими значеннями з часом та локацією ми вживаємо прийменник in: in Ukraine (країна), in Kharkiv (місто), in 1991 (рік), in September (місяць), in 90s (десятиліття).

З більш вузькими значеннями чи меншими місцями ми будемо вживати on: on Zelena street (вулиця), on Rynok Square (площа), on Monday (день).

З найбільш чіткими значеннями ми вживатимемо at: at the office (конкретне місце), at the supermarket (конкретне місце), at that moment (конкретний момент), at 6 pm (година).


Множина та однина іменників
 

Помилка у множині може спричинити плутанину будь-де, у звичайній розмові, магазині, надворіі чи на діловій зустрічі. Ось чому так важливо вивчити правила – особливо для неправильної англійської множини, яка є складною для тих, хто не є носієм мови.

В англійській мові стандартний спосіб утворення множини – це додавання літери -s до закінчення іменника в однині. 

 • One cat – two cats
 • One shoe – two shoes

Слова, які закінчуються на -ss, зазвичай утворюють множину з додаванням в кінці -es. Це робиться для того, щоб уникнути потрійного -s в кінці слова, яке виглядає і звучить дивно.

 • One business – two businesses

Деякі слова можуть залишатися у множині такими ж, як і в однині. Наприклад, якщо у тебе є одна pet fish і ти купуєш ще одну, то тепер у тебе two fish (зверни увагу: слово fish у значенні їжі завжди вживається в однині та є незлічуваним). Якщо ти летиш на одному aircraft, а потім пересідаєш на інший, то загалом виходить two aircraft. Погані новини: не існує правила, яке б визначало, які саме слова поводитимуться таким чином. Хороші новини: таких слів лише 101.

До того ж, не варто забувати, що і в цій темі не обійшлося без винятків. Наприклад, ось, як виглядають irregular nouns у множині:

 • Goose – geese (гусак – гусаки)
 • Tooth – teeth (зуб – зуби)
 • Woman – women (жінка – жінки; зверни увагу, що в множині змінюється вимова слова: звук [а] змінюється на [і])
 • Man – men (чоловік – чоловіки; вимова не змінюється)

Такі слова вводять в оману, тому дуже важливо не пропускати закінчення в іменниках та звертати увагу на закінчення -s. Це допоможе позбутися таких поширених помилок, як неправильне вживання is та are, has та have, а також неправильне утворення інших слів, пов’язаних у реченні з іменником.


Різниця між Simple, Continuous та Perfect
 

Усі ці часи в англійській мові можуть стосуватися як минулого (Past), так і теперішнього (Present) та майбутнього (Future). Більш того, у кожного з цих часів є свої закономірності в утворенні та вживанні.

1. Continuous

Для часів цього типу характерним буде закінчення -ing наприкінці основного дієслова, а також допоміжне дієслово to be у різних формах. 

 • Present Continuous: I am reading an article now.
 • Past Continuous: I was reading this article for 3 hours yesterday.
 • Future Continuous: I will be reading an article for three days as it’s very long.

Іншим важливим елементом який об’єднує ці часи є їх вживання – усі вони будуть підкреслювати durationтривалість дії. Зверни увагу! Дієслова стану вживатимуться лише з Simple часами, навіть якщо контекст вимагає Continuous.

2. Perfect

Для цих часів характерним у структурі є допоміжне дієслово to have у різних формах, а також закінчення -ed в кінці основного дієслова або його зміна на past participle.

 • Present Perfect: She has already met her roommate / I have already met my roommate.
 • Past Perfect: They had met each other before they enrolled into university.
 • Future Perfect: They will have met their pareтts by the end of this year.

Якщо Continuous підкреслює тривалість дії, то Perfect підкреслює quantity кількість або ж результат дії. Це неозначені часи, тож ми не знаємо, коли саме сталася/станеться дія, та і нам це не важливо, адже ми хочемо підкреслити не час, а результат.

3. Simple

Ці часи вживаються тоді, коли ми маємо на увазі або одну конкретну дію, або дію, яка повторювалась/повторюється. 

 • Present Simple: I often watch Netflix series (дія повторюється часто).
 • Past Simple: I graduated from school in 1999 (одна конкретна дія в минулому).
 • Future Simple: I will tell you what to do (одна конкретна дія в майбутньому).

Не хвилюйся, якщо здається, що цю інформацію буде складно запам’ятати, адже кожен з цих часів має свої signal wordsслова-маркери. Зустрівши їх в реченні, ти зрозумієш, який час потрібно вжити.


Артиклі
 

Це, мабуть, одна з найбільш ненависних тем для тих, хто вивчає англійську, і це й не дивно – якщо артиклі є чимось буденним і природним для native speakers, то для нас це щось нове! 

Більш того, перед кожним іменником в англійській мові є артикль. Якщо ти його не бачиш – це не означає, що його там немає, скоріш за все, це просто Zero article.

Кількість правил які стосуються цієї теми є досить широкою, проте є декілька основних, які повинен знати кожен.

1. A/An

 • A – з іменниками, які починаються з приголосного звуку (cat, house, man, friend)
 • An – з іменниками, які починаються з голосного звуку (apple, hour, employer, eye)

Неозначений артикль, і його назва говорить сама за себе, ми вживаємо тоді, коли маємо на увазі не конкретний предмет, а будь-який.

 • I need a pen to write a letter. – Мені потрібна ручка (будь-яка), аби написати лист.

Наступне важливе правило – ми ніколи не вживатимемо цей артикль перед іменником, який стоїть у множині, а також перед незлічуваними іменниками.

 • Cats are great pets. – Коти є чудовими домашніми улюбленцями.
 • Sugar can be addictive. – Цукор може викликати залежність.

Перед сполученням слів «прикметник + іменник» у більшості випадків також вживатимемо a/an:

 • An attractive boy told me about an amazing opportunity – I can start studying a new language!

Останнє основне правило, яке варте твоєї уваги – якщо ми згадуємо про когось/щось вперше у своїй розповіді, ми вживатимемо артикль a/an. Коли хтось/щось буде згадуватись в розповіді вдруге, артикль зміниться на the.

 • I met a beautiful woman on my way to work! The woman looked sophisticated. 

2. The

Означений артикль, який вживається, коли говоримо про щось конкретне. Його легко замінити на this/that або these/those.

 • The book on the table is mine. – That book on that table is mine.
 • The women at the club are talking. – Those women at that club are talking.

Коли ми говоримо про речі, які є унікальними та єдиними у своєму роді: the sun, the sky, the moon, the ocean, the air і так далі.

 • The sun is a big star. It shines in the sky.

3. Zero article

Артикль, який може вживатися як з одниною, так і з множиною. Використовується з власними назвами, містами, країнами та іменами.

 • Hannah (ім’я) is from Germany (країна), but now she’s living in Poland (країна).

Коли ми говоримо про загальні абстрактні речі, ми також будемо використовувати цей артикль:

 • Love is all you need. 
 • We should fight bureaucracy. 

Окремої уваги варті правила, які стосуються географічних одиниць – річок, озер, гір та інших. Їх краще вивчати окремо. Незважаючи на об’ємність теми артиклів, якщо ти запам’ятаєш ці ключові правила, тобі стане легше їх вживати. При вивченні артиклів найкраще підійде робота з контекстом – звертай увагу на a/an, the у реченнях, аналізуй їх та пов’язуй з існуючими правилами. І останнє: не бійся використовувати їх та не намагайся уникати, не заміняй іншими словами, такими як this, my, your, one, і з часом почуватимеш себе більш впевнено!

 

Простими словами про граматику англійської мови - 4

 

Вивчення англійської граматики – це розвиток твоїх навичок та правильно побудованої мови, що є надзвичайно важливим у пошуку хорошої роботи, спілкуванні з іноземцями, написанні текстів та розумінні взаємозв'язків між словами в англійській мові. На курсах Project12 ти дізнаєшся не 5, не 10, а набагато більше тем, які підвищать твою грамотність та розвинуть навички володіння мовою. Святкуй День грамотності щодня!