Super-duper англійська: що
таке reduplication?

Що спільного у слів so-so, itsy-bitsy, flip-flop та fancy-schmancy? Не важко помітити, що всі вони дуже схожі за звучанням, римуються або навіть повторюються двічі. Таке явище в лінгвістиці називається редуплікацією (reduplication). 

Редуплікація – це словотвірний процес, при якому основне слово повторюється точно або з частковою зміною голосного чи приголосного. Ці слова також називають «ехо-словами». Повторювані слова ніколи не йдуть окремо, а завжди з’являються парами. 

У редуплікативних словах в англійській парне слово або слово, що повторюється, не має власного значення, але підкреслює значення основного слова. Це явище поширене не лише в англійській, а в багатьох інших мовах, і існує багато типів редуплікації. Є римована (rhyming) редуплікація, точна (exact) редуплікація, аблаут-редуплікація (ablaut) і shm-редуплікація (за допомогою звуку shm). Тож розглянемо кожну з них докладніше з найуживанішими прикладами.

 

Super-duper англійська: що таке reduplication?

 

1. Contrastive (контрастна) reduplication

Цей тип використовується, коли ми хочемо підкреслити прототипове значення слова, і є досить поширеним в неформальній англійській мові. 

Example:

– Would you like coffee with soya milk?
– No, thanks. I want coffee with milk milk.

Тут мається на увазі «справжнє» молоко, а не соєве.

І ще декілька прикладів:

 • I'll make the tuna salad and you make the salad salad.
 • How do they know it's turkey bacon and not bacon bacon?
 • I'm up, I'm just not up up.
 • Is that carrot cheesecake or carrot cake-cake?

2. Exact (точна) reduplication

Дві або навіть три частинки цих слів абсолютно однакові. До цієї категорії найчастіше потрапляють дитячі слова, які показують, як діти вивчали мову, але є й інші приклади.

 • Blah, blah, blah (і так далі) – used for completing a sentence when you do not have to be definite or when the subject is boring.

They say they want to cut taxes, improve education, blah, blah, blah. – Кажуть, що хочуть знизити податки, покращити освіту, бла, бла, бла.

 • Bling-bling (цяцьки, брязкальця) – jewelry, especially that which is sparkly or flashy.

That dress is so plain that some bling-bling will really jazz it up. – Ця сукня настільки проста, що деякі брязкальця справді оживлять її.

 

Super-duper англійська: що таке reduplication? - 2

 

 • Chop-chop (хутчіш, швидше) – used to tell someone to hurry. 

Come on, chop-chop, we're late! – Давай, чоп-чоп, ми запізнюємося!

 • Goody-goody (удавано слухняний) – someone who tries hard to be very good and helpful in order to please their parents, teachers etc – used especially by children to show disapproval.

She’s a real goody-goody – I hate her! – Вона справжня підлабузниця – я її ненавиджу!

 • Hush-hush (секретний, таємний) – secret and not to be discussed with other people.

The date and location of the operation were very hush-hush. – Дата та місце проведення операції були дуже секретними.

 

Super-duper англійська: що таке reduplication? - 3

 

 • Night-night (на добраніч) – used for saying goodnight, especially to a child before they go to bed.

It's time to say night-night. – Настав час побажати добраніч.

 • Yada yada yada (ля-ля-ля) – said when you do not want to give a lot of detailed information, because it is boring or because the person you are talking to already knows it. 

I started talking to her and – yada yada yada – it turns out she’s from New York too. – Я почав з нею розмовляти, і – ля-ля-ля – виявляється, вона теж з Нью-Йорка.

 • Ta-ta (бувай).

3. Rhyming (зміна приголосного звуку) ablaut reduplication (зміна голосного звуку)

Дві половини редуплікації не зовсім однакові, але римуються одна з одною. Часто так утворюються назви продуктів, наприклад, Tic Tac, Fruit Loops, Nutter Butters, Slim Jims, Kitkat тощо.

У першому випадку (rhyming) друге слово римується з основним словом, змінюючи його приголосний, а у другому (ablaut) друге слово утворюється шляхом зміни голосного в основному слові. Майже всі ці слова використовують звук «і» у першій частині слова та звук «а» або «о» у другій частині.

 • Okey-dokey (OK) – used in the same way as 'OK' to show that you agree to something, or that you want to start talking about something else or doing something else.

– I’ll be a bit late tonight.
– Okey-dokey!

Okey-dokey, who’s got the answer to number three? – Окі-докі, у кого є відповідь на номер три?

 • Chit-chat (теревені) – informal conversation about matters that are not important.

– What did you talk about?
– Oh, it was just chit-chat.

– Про що ви говорили?
– О, це були просто балачки.

 

Super-duper англійська: що таке reduplication? - 4

 

 • Knick-knacks (дрібнички) – small objects which people keep as ornaments or toys, rather than for a particular use.

 • Flip-flops (в'єтнамка, різко змінювати план, думку) – 1) a type of open shoe, often made of rubber, with a V-shaped strap that goes between the big toe and the toe next to it; 2) to change your opinion completely in a way that annoys other people.

He has been criticized for flip-flopping on several key issues. – Його критикували за невпевненість у кількох ключових питаннях.

 • Easy-peasy lemon-squeezy (дуже просто) – a playful way to describe a task or activity as extremely easy or simple to perform. 

До речі, походження другої частини виразу є предметом багатьох спекуляцій. Кажуть, що easy-peasy lemon-squeezy походить від комерційного слогану 1950-60-х років для британського мила для посуду під назвою Sqezy, яке пахло лимоном і було упаковане в пляшку. Але хоча продукт під назвою Sqezy (вимовляється як squeezy) таки існував, наразі немає певних доказів того, що бренд коли-небудь використовував цей слоган.

 • Teeny-weeny, itsy-bitsy (крихітний) – extremely small, tiny. 

Just a teeny-weeny slice of cake for me, please. – Лише маленький шматочок торта для мене, будь ласка.

She has these itsy-bitsy little hands and feet. – У неї такі маленькі ручки і ніжки.

 • Hoity-toity (гордовитий, пихатий) – behaving as if you are better or more important than other people.

With her nose in the air, the hoity-toity woman walked down the street avoiding eye contact with anyone she deemed below her standard. – З піднятим носом, гордовита жінка йшла вулицею, уникаючи зорового контакту з кимось, кого вона вважала нижче своїх стандартів.

 

Super-duper англійська: що таке reduplication? - 5

 

 •  Lovey-dovey (кохання-зітхання) – very romantic, especially in public and in a way that other people think is silly and embarrassing.

The couple at the front row kept getting lovey-dovey with each other while the rest of us tried to ignore them and watch the movie. – Пара в першому ряду продовжувала цілуватись та обійматись, а решта людей намагалися ігнорувати їх і дивитися фільм.

 • Nitty-gritty (суть, важливі деталі) – the basic and practical facts of a subject or activity.

Let’s get down to the nitty-gritty and work out the costs. – Давайте перейдемо до суті і прорахуємо витрати.

 • Super-duper, tip-top (супер-пупер) – very good, excellent, marvellous. 

Even though our house is in tip-top condition, we're having problems selling it. – Незважаючи на те, що наш будинок у відмінному стані, у нас є проблеми з його продажем.

 • Chick-flick (фільм для жінок) – a film about relationships, love, etc. that attracts mainly women.

Going to see a chick-flick might not always be a guy's first choice, though some will enjoy them as much as women do. – Відвідування фільму для дівчат не завжди може бути першим вибором для хлопця, хоча деяким це сподобається так само, як і жінкам.

 • Shilly-shally (соромитися, бути нерішучим) – to hesitate to make a decision or take to long to do something.

You need to shop shilly-shallying and decide if you want to accept that job offer. – Тобі потрібно бути рішучим і вирішити, чи хочеш ти прийняти цю пропозицію роботи.

 

Super-duper англійська: що таке reduplication? - 6

 

 • Helter-skelter (безладно, як попало) – to describe something that is hurried and disorganized, especially when things happen very quickly, one after the other. 

People were screaming and running helter-skelter down the steps to escape the flames. – Люди кричали й бігали безладно, щоб уникнути вогню.

 • Argy-bargy (дискусія, спір) – a loud argument or heated discussion.

There was a lot of argy-bargy outside the local nightclub on Saturday. – У суботу біля місцевого нічного клубу було багато суперечок.

 • Fuddy-duddy (консерватор) – a person with old-fashioned ideas and opinions.

Don’t listen to that old fuddy-duddy. He’s ideas about education are so out-of-date. – Не слухай цього консерватора. Його уявлення про освіту настільки застарілі.

 • Willy-nilly (волею-неволею) – 1) something happens without choice; 2) to do something without planning or in a careless way.

He found himself drawn, willy-nilly, into the argument. – Він виявив, що волею-неволею був втягнутий у суперечку.

4. Shm-Reduplication 

У цьому процесі редуплікації ми формуємо редуплікативу, додаючи «shm» або «schm» до основного слова безпосередньо перед голосним звуком у першому складі. Використовується, щоб передати іронію, сарказм, скептицизм, дотепність і жарти.

 • apple-shmapple
 • baby-shmaby
 • bagel-shmagel
 • breakfast-shmeakfast
 • fancy-schmancy
 • money-shmoney
 • sale-schmale
 • syllable-shmyllable
 • union-shmoonion