Що таке узгодження часів в
англійській мові

Правила узгодження часів в англійській мові доволі прості. Ця граматична тема передбачає відповідність часу в головному та підрядному реченнях. Тобто якщо головна частина речення подана у минулому часі, то, відповідно, і друга частина речення також має бути побудована в одній із форм минулого часу.

Зміст

1. Основні моменти узгодження часів в англійській мові
    1.1. Правила узгодження часів
    1.2. Що робити, коли дія відбувається одночасно
    1.3. Дія в минулому
    1.4. Дія в майбутньому
    1.5. Як узгодити часи в реченнях з модальними дієсловами
    1.6. Обставини часу та місця
2. Випадки, коли узгодження часів не відбувається
3. Вправи на узгодження часів в англійській мові


Основні моменти узгодження часів в англійській мові
 

Потрібно наголосити на тому, що речення, які ми розглядаємо, складаються з двох частин – головної та підрядної. Головне речення виступає незалежною частиною, а підрядне доповнює її. Часи в англійській мові узгоджуються для забезпечення логічної послідовності подій та створення хронологічного порядку.


Правила узгодження часів
 

Узгодження часів тісно пов’язане із непрямою мовою, адже передає слова іншої людини. Наприклад:

 • She goes for a run in the morning. – Вона бігає зранку.

 • She said she went for a run in the morning. – Вона сказала, що бігає зранку. 

У другому варіанті головною частиною є «She said», тоді як підрядною є «she went for a run in the morning». Тому залежна частина автоматично подається у минулому часі, адже вона підвладна головній. Ця конструкція виглядає так – Present Simple змінюється на Past Simple.

Або ж поглянемо на інший приклад:

 • I’m not going to eat this. – Я не буду це їсти.

 • He told me he wasn’t going to eat that. – Він сказав мені, що не буде це їсти.

Таку саму дію треба виконати і з іншими часами. Тобто якщо речення у Present Continuous, тоді перетворюємо його на Past Continuous. Наприклад:

 • Her sister is reading a detective story. – Її сестра читає детектив.

 • I saw that my sister was reading a detective story – Я побачила, що моя сестра читає детектив.

Докладніше, як змінюється граматика під час узгодження часів, подано у таблиці:

Пряма мова

Зміна часу

Результат

She waters the lawn twice a week. 

Вона поливає газон двічі на тиждень.

Present Simple → Past Simple

She said she watered the lawn twice a week.

Вона сказала, що поливає газон двічі на тиждень.

My brother is watching a TV show.

Мій брат дивиться телешоу.

Present Continuous → Past Continuous

Dad told me that my brother was watching a TV show.

Тато сказав мені, що мій брат дивиться телешоу.

She hasn't learnt French yet.

Вона ще не вивчила французьку.

Present Perfect → Past Perfect

Her teacher said she hadn't learnt French yet.

Її викладач сказав, що вона ще не вивчила французьку.

His friend has been looking for a job for 3 months.

Її друг шукає роботу протягом 3 місяців.

Present Perfect Continuous → Past Perfect Continuous

She said her friend had been looking for a job for 3 months.

Вона сказала, що її друг шукає роботу протягом 3 місяців.

I forgot the password for my Facebook.

Я забув свій пароль від фейсбуку.

Past Simple → Past Perfect

He said he had forgotten the password for his Facebook.

Він сказав, що забув свій пароль від фейсбуку.

We were talking about our previous vacation.

Ми розмовляли про минулу відпустку.

Past Continuous → Past Perfect Continuous

They saw we had been talking about our previous vacation.

Вони бачили, що ми говорили про минулу відпустку.

They will open an art gallery.

Вони відкриють картинну галерею.

Future Simple → Future in the Past

I heard they would open an art gallery.

Я чув, що вони відкриють картинну галерею.

 

Що робити, коли дія відбувається одночасно
 

Буває так, що дія у підрядному реченні відбувається одночасно із дією у головному. У такому випадку при узгодженні часів потрібно використати схему, де головне речення будується в Past Simple, а підрядне у Past Continuous, або навпаки. Наприклад:

 • She entered the room while her mum was sleeping. – Вона зайшла у кімнату, коли її мама спала.

 • While they were playing football, he watched a TV. – Коли вони грали у футбол, він дивився телевізор.


Дія в минулому
 

Якщо дія в узгодженні часів в англійській мові у підрядному реченні відбулась швидше за дію у головному, тоді вона буде у Past Perfect, а головне речення у Past Simple, тобто обидва у формі минулого часу.

 • Sam didn't notice his dad had bought a new jacket. – Сем не помітив як батько купив нову куртку.

 • His dog ate the important document before he had noticed it. – Його собака з’їв важливий документ до того, як він це помітив.


Дія в майбутньому
 

Якщо дія спочатку відбувається у головному реченні, а пізніше у підрядному, то підрядне речення будується у формі Future in the Past:

 • She told him that she would leave the party in 15 minutes. – Вона йому сказала, що піде з вечірки за 15 хвилин.

 • The police said that this case would take a long time to solve. – Поліція сказала, що цю справу розкриватимуть довго.


Як узгодити часи в реченнях з модальними дієсловами
 

Модальні дієслова при узгодженні часів набувають минулої форми. Наприклад, слова can, may, will, must перетворюються на could, might, would, had to. Але якщо у прямій мові були could, should, would, might і ought to – під час узгодження їх змінювати не слід, тому що їхня початкова форма вже стоїть у минулому часі.

 • Her coach said she could win the championship. – Її тренер сказав, що вона могла б виграти чемпіонат.

 • He meant that it would be nice if it were summer. – Він зауважив, що було б краще якби було літо.


Обставини часу та місця 
 

Так, навіть обставини місця та часу змінюються під час узгодження часів і набувають іншої форми. Це необхідно для розуміння того, що дія в усіх її аспектах відбулась у минулому. Результат такої заміни ви можете побачити нижче:

 • this → that
 • these → those
 • today → that day
 • now → then
 • yesterday → the day before
 • tomorrow → the next day
 • last week, year → the week, year before
 • next week, year → the following week, year

Наприклад:

 • She said that her dad was going to leave the next day for a business trip. – Вона сказала, що її тато збирається завтра у ділову поїздку.

 • My best friend told me that those problems were nothing. – Мій друг сказав мені, що ті проблеми були дурницями.


Випадки, коли узгодження часів не відбувається
 

Англійська мова не була б англійською, якби не мала винятків навіть в узгодженні часів. Випадки, коли узгодження часів не відбувається, наведені нижче:

1. Якщо головне речення – у теперішньому чи майбутньому часі:

 • The manager thinks that workers wanted to quit the job. – Менеджер думає, що працівники хотіли звільнитись.

 • She says she will admire the beauty of mountains next week. – Вона каже, що наступного тижня буде милуватися красою гір.

2. Коли речення містить загальновідомі факти, звичку чи певну рутину:

 • He told me he drinks a cup of coffee every morning. – Він сказав мені, що п’є чашку кави щоранку.

 • Her sister knows that smoking is unhealthy. – Її сестра знає, що куріння шкідливе.

3. Коли підрядне речення містить причину, результат, визначення чи порівняння чогось:

 • She informed her boss she was sick and will be absent in work because of her illness. – Вона повідомила свого керівника, що хвора і буде відсутня на роботі через хворобу. (результат)

 • She decided to break up with her boyfriend because he is mean and arrogant. – Вона вирішила розійтись із своїм хлопцем через те, що він підлий і зарозумілий. (причина)

 • He told me he had better grades in December than he does now. – Він сказав мені, що у грудні мав кращі оцінки, ніж має зараз. (порівняння)


Вправи на узгодження часів в англійській мові
 

Виконання вправ на узгодження часів допомагає у засвоєнні непростої граматики. Крім того, завдяки вправам можна значно підвищити рівень розуміння мови та потренувати використання складних часів. Для покращення даної граматики можна виконати декілька вправ. Наприклад, як би ви перевели подані речення у непряму мову з узгодженням часів:

1. My boyfriend doesn’t gift me flowers (Мій хлопець не дарує мені квіти) →

2. I left my phone at home (Я забув свій телефон вдома) →

3. I have been working in this company for 6 years (Я працюю в цій компанії вже 6 років) →

 

Адаптивна англійська (банер)

 

Варіанти відповідей для самоперевірки:

1. She said her boyfriend didn’t gift her flowers (Вона сказала, що її хлопець не дарує їй квіти).

2. He said his brother had forgotten his phone at home (Він сказав, що його брат забув свій телефон вдома).

3. My friend said she had been working in that company for 6 years (Моя подруга сказала, що працює в тій компанії вже 6 років).